Bedankt zorgverleners!

Wat zijn we met z’n allen trots op al onze zorgverleners! In tijden als deze beseffen we ons dit extra goed. Helaas heeft het COVID-19 virus ons getroffen en dat legt veel druk op de zorgverleners in ons land. Niet alleen draaien ze overuren, maar hun werk is nog nooit zo belangrijk geweest. Waar de rest van Nederland thuisblijft om verspreiding te voorkomen, staan zij iedere dag weer op om de medemens op de best mogelijke manier te helpen, namelijk door zorg te verlenen. Daarvoor willen de ondernemers van winkelcentrum Mercurius hun hartelijk danken! Tijdens het Paasweekend hebben de ondernemers de zorgverleners van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen verrast met heel veel lekkers. Alle zorgverleners ontvingen een drink mok, gevuld met heerlijke paaseitjes.

Wij wensen heel Nederland sterkte in deze zware tijden, in het bijzonder de families die getroffen zijn door het virus. De ondernemers van Mercurius leven met jullie mee. Overigens kan er ook in deze tijd gewinkeld worden in Mercuriuscentrum, uiteraard met inachtneming van de maatregelen.

Algemene voorwaarden Social kaarten Campagne

 1. Algemeen
  • Deze actievoorwaarden (hierna: Actievoorwaarden) zijn van toepassing op de door Winkeliersvereniging Mercuriuscentrum georganiseerde promotionele Social kaarten Campagne ‘Met elkaar, voor elkaar’. ‘Met elkaar, voor elkaar’ actie (hierna: Actie).
  • Door deel te nemen aan deze Actie verklaart deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.

 

 1. De Actie
  • Deze Actie heeft een beperkte looptijd van vrijdag 15 mei tot en met vrijdag 29 mei 2020 21:00 uur. (Hierna: Actieperiode).
  • Op de Social media, via Facebook Messenger of Instagram Direct Message dienen de gevraagde gegevens te worden ingevuld. De gevraagde gegevens zijn een gewenste foto of afbeelding van aanvrager, naam ontvanger, straat, postcode, plaats en gepersonaliseerde of generieke tekst. Zonder dat u deze gegevens in heeft gevuld, kunt u niet deelnemen aan de Actie.
  • Bij het succesvol aanleveren van de gevraagde gegevens ontvangt de gewenste ontvanger een gratis unieke ansichtkaart (online of offline).

 

 1. Deelname
  • Om deel te nemen aan de Actie dient de deelnemer ten minste 18 jaar of ouder te zijn.
  • Er geldt een maximum van 1 aanvraag per persoon.
  • Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
  • Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
  • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte en complete informatie.
  • Winkeliersvereniging Mercuriuscentrum is gerechtigd een aanvraag/ deelnemer te diskwalificeren wanneer zij van mening zijn dat de deelnemer niet conform deze Actievoorwaarden handelt dan wel zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaft tot deze Actie.
  • Met betrekking tot deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere vorm van rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.

 2. Uitkering van prijzen
  • De offline/ fysieke ansichtkaarten zullen per 80 besteld en verzonden worden. Het kan dus iets langer duren voordat kaarten ontvangen worden.
  • Over de uitwerkingen kunnen geen rechten worden ontleend.
  • De ansichtkaart is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van deze voorwaarden zal de ansichtkaart niet worden uitgekeerd.
  • Winkeliersvereniging Mercuriuscentrum is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijs.

 

 1. Privacy & verwerking persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens zullen zorgvuldig en correct conform de AVG Privacywetgeving verwerkt worden en uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van deze Actie.
  • Persoonsgegevens zullen uitsluitend ten behoeve van deze Actie gebruikt worden.
  • Door mee te doen met de Actie/ een aanvraag in te sturen ga je akkoord met het delen van de contactgegevens van verzender en ontvanger van de offline of online kaart.
  • In alle social posts zal verwezen worden naar de algemene voorwaarden die van toepassing zijn.
  • Deelnemers dragen gegevens niet over aan Facebook of Instagram, maar aan Winkeliersvereniging Mercuriuscentrum.

 

 1. Overige bepalingen
  • Voor vragen of klachten over de Actie of de Actievoorwaarden, kan men (uitsluitend) per mail contact opnemen met nl@cbre.com of Tom@houseofyellow.nl.
  • Winkeliersvereniging Mercuriuscentrum is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van redenen deze Actie te staken, indien omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Winkeliersvereniging Mercuriuscentrum daardoor enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door CBRE bekend worden gemaakt.
  • Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
  • Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook.
  • Door de aanvraag in te sturen en deel te nemen aan de Actie gaat de deelnemer ermee akkoord dat wij hun foto en tekst mogen gebruiken voor promotionele doeleinden betreffende deze Actie tijdens de hierboven genoemde Actieperiode.
  • Deze Actie wordt op geen enkele manier gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook of Instagram.

 

Aldus opgemaakt te Nijmegen april 2020.